Wij zijn Maris Waldeck!

PTA Kaderberoeps 2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) van 2018-2020.

PTA Waldeck

Bestanden Kaderberoeps 2018 – 2020

 

  Nederlands

  Engels

  Wiskunde

  Economie

  Maatschappijleer

  Biologie

  Lichamelijke Opvoeding

  Dienstverlening en producten