Wij zijn Maris Waldeck!

PTA Kaderberoeps 2018 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) van 2017-2019.

PTA Waldeck

Bestanden voor Kaderberoeps 2018 -2019

  Wiskunde

  Natuurkunde

  Biologie

  Dienstverlening en producten

 Kunstvakken