Wij zijn Maris Waldeck!

PTA Basis Kaderberoeps 2018 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de Basis kaderberoepsgerichte leerweg (BBL) van 2017-2019.

PTA Waldeck

Bestanden voor Basis Kaderberoeps PTA

  Wiskunde

  Biologie

  Natuurkunde

  Dienstverlening

  Kunstvakken