Wij zijn Maris Waldeck!

Onderwijs

Bij Maris Waldeck vind je Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en Basisberoepsgerichte leerweg (bbl). Hieronder vind je informatie over hoe het onderwijs bij Maris Waldeck is ingericht.

Onderwijs

Op Maris Waldeck ontdekt iedere leerling zijn of haar talent, niveau en beroepsperspectief. Iedereen wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.
We streven daarbij naar een zo hoog mogelijk diploma voor alle leerlingen.

Wij bieden een vertrouwde, kleinschalige, veilige en kansrijke leeromgeving met – indien nodig – intensieve begeleiding.

In de onderbouw bieden we het Flex-programma aan zodat de leerlingen hun talenten vanuit sport & bewegen, art & design en techniek kunnen ontdekken.

Doordat het onderwijs in het flex-programma al vanaf de brugklas bouwt aan kennis en vaardigheden die deel uitmaken van het beroepsgerichte vak, bieden we de leerlingen drie voordelen:

  • Optimaal de tijd om te ontdekken waar je talenten, voorkeuren en mogelijkheden liggen en dus een bewustere keuze voor het Middelbaar Beroeps-      onderwijs (MBO);
  • Goed toegerust het examenjaar in;
  • Plezier in leren, succeservaringen en veel ervaring met resultaatgericht werken.

Na een brugperiode van twee jaar wordt op basis van de resultaten bekeken of de leerling het bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten (D&P) op kader- of op basisniveau gaat volgen. Binnen D&P kiest de leerling uit drie leerroutes; technologie, economie en dienstverlening/horeca. Stage speelt een belangrijke rol in het onderwijsprogramma.

Na het behalen van het eindexamen op BBL-niveau kunnen de leerlingen in één jaar het KBL-eindexamen afleggen. Dit noemen we stapelen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om op een hoger niveau in te stromen in het MBO.

Na het tweede leerjaar bestaat de mogelijkheid voor uitzonderlijk goede leerlingen in algemeen vormende vakken om op GL- of op TL-niveau verder te gaan op Waldeck. De docentenvergadering doet hiervoor de aanbeveling.