Wij zijn Maris Statenkwartier!

PTA Theoretisch en Gemengd
2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) van 2018-2020.

PTA Statenkwartier

Bestanden Theoretisch en Gemengd 2018 – 2020

 

  Nederlands

  Engels

  Wiskunde

  Biologie

  Natuur en scheikunde 1

  Media, design en ICT

  Wonen en technologie

  Management & hospitality

  Maatschappijleer

  Informatie technologie

  Lichamelijke Opvoeding