Wij zijn Maris Statenkwartier!

PTA Theoretisch en Gemengd 2017 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) van 2017-2019.

PTA Stratenkwartier

Bestanden Theoretisch en Gemengd 2017 – 2019

 

   Wiskunde

   Natuur en scheikunde

   Biologie

   Wonen & interieur

    Media & design, ICT

   Wonen & intereur

   Kunstvakken