Wij zijn Maris Statenkwartier!

KBL 2019 - 2021

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het 2 jarig PTA van de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) van 2019-2021. (PTA's met een * = 1 Jarig)