Wij zijn Maris Statenkwartier!

PTA Kaderberoeps 2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) van 2018-2020.

PTA Statenkwartier

Bestanden Kaderberoeps 2018 – 2020

 

   Nederlands

   Wiskunde

   Engels

   Biologie

   Natuurkunde

   Wonen & interieur

   Management en hospitality

   Media, design en ICT

   Maatschappijleer

   Lichamelijke Opvoeding