Wij zijn Maris Statenkwartier!

PTA Kaderberoeps 2017 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) van 2017-2019.

PTA Statenkwartier

Bestanden Kaderberoeps 2017 – 2019

 

  Wiskunde

  Biologie

  Natuurkunde

  Wonen en interieur

  Media & design en ICT

  Management en hospitality

  Kunstvakken