Wij zijn Maris Statenkwartier!

PTA Basis Kaderberoeps 2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de Basis kaderberoepsgerichte leerweg (BBL) van 2018-2020.

PTA Stratenkwartier

Bestanden Basis Kaderberoeps 2018 – 2020

 

  Nederlands

  Wiskunde

  Engels

  Biologie

  Natuurkunde

  Wonen & interieur

  Management & hospitality

  Maatschappijleer

  Lichamelijke Opvoeding