Wij zijn Maris Statenkwartier!

PTA Basis Kaderberoeps 2017 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de Basis kaderberoepsgerichte leerweg (BBL) van 2017-2019.

PTA Stratenkwartier

Bestanden Basis Kaderberoeps 2017 – 2019

 

  Wiskunde

  Biologie

  Natuurkunde

  Management & hospitality

  Wonen & interieur

  Kunstvakken