Wij zijn Maris !

Schoolregels

Wij willen dat jij het beste uit jezelf kunt halen. Weten wat je aan elkaar hebt, is daarbij heel belangrijk. Deze dertien duidelijke schoolregels helpen daarbij.

Schoolregels

In de schoolregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden.

 Schoolregels