Wij zijn Maris Kijkduin!

PTA Theoretisch en gemengd

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) van 2017-2019.

PTA Kijkduin

Bestanden Basis Kaderberoeps 2018 – 2020

   Wiskunde

    Biologie

   Economie

   Geschiedenis en staatsinrichting

   Kunstvakken