Wij zijn Maris Kijkduin!

PTA Theoretisch en Gemengd 2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) van 2018-2020.

PTA Kijkduin

Bestanden Kaderberoeps 2018 – 2020

  Nederlands

  Engels

  Wiskunde

  Economie

  Aardrijkskunde

  Geschiedenis en staatsinrichting

  Maatschappijleer 

  Lichamelijke Opvoeding

Biologie