Wij zijn Maris Kijkduin!

PTA Kaderberoeps 2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) van 2018-2020.

PTA Kijkduin

Bestanden Kaderberoeps 2018 – 2020

  Nederlands

  Engels

  Wiskunde

  Economie

 Biologie

  Dienstverlening & Producten

 Maatschappijleer

  Lichamelijke Opvoeding