Wij zijn Maris Kijkduin!

PTA Basis Kaderberoeps
2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de Basis kaderberoepsgerichte leerweg (BBL) van 2018-2020.

PTA Kijkduin

Bestanden Basis Kaderberoeps 2018 – 2020

  Nederlands

  Engels

  Wiskunde

  Economie

  Biologie

  Dienstverlening & Producten

   Maatschappijleer

   Lichamelijke Opvoeding