Wij zijn Maris Kijkduin!

PTA Basis Kaderberoeps
2017-2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de Basis kaderberoepsgerichte leerweg (BBL) van 2017-2019.

PTA Kijkduin

Bestanden Basis kaderberoeps 2017-2019

   Wiskunde

   Biologie

   Natuurkunde

  Dienstverlening & Producten

   Kunstvakken