Wij zijn Maris Kijkduin!

Onderwijs

Bij Maris Kijkduin vind je Theoretische leerweg (mavo), Kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en Basisberoepsgerichte leerweg (bbl). Hieronder vind je informatie over hoe het onderwijs bij Maris Kijkduin is ingericht.

Leerwegondersteunend onderwijs voor

• Theoretische leerweg (mavo)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerlingen stromen door naar het mbo. Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben, worden geplaatst na advies door een plaatsingscommissie. Zij krijgen extra aandacht voor de onderdelen waar zij minder goed in zijn. Dat gebeurt in kleinere klassen dan op de overige locaties van het Maris College. Het eerste jaar volgen leerlingen meerdere lessen bij hun eigen mentor: dat is vertrouwd en biedt structuur.

 

Mavo en het beroepsvoorbereidende programma

Naast gedegen mavo-onderwijs wordt op Maris Kijkduin ook een beroepsvoorbereidend programma voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg gegeven in de bovenbouw – de klassen drie en vier: Dienstverlening & Producten. Afhankelijk van hun resultaten doen leerlingen eindexamen in de kader- of de basisberoepsgerichte leerweg.

Leerlingen in klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerwegen hebben wekelijks één dag stage gedurende het schooljaar.

 

Extra ondersteuning

Veel aandacht voor kinderen met taalproblematiek, zoals dyslexie, we werken volgens het protocol dyslexie VO. Er is extra ondersteuning voor begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. We voeren een actief taalbeleid: dagelijks lezen alle aanwezigen op de locatie een half uur.

Kijkduin heeft een taalprogramma van twee uur extra taal per week in de onderbouw en biedt extra aandacht voor dyslexie in lessen Engels. Leerlingen kunnen gebruik maken van een daisyspeler en –boeken en/of Sprint. Alle docenten zijn getraind in het begeleiden van leerlingen met dyslexie.

Leerlingen in klas 1 worden zo veel mogelijk begeleid bij hun huiswerk. In de tweede klas laten we dit geleidelijk los.

Voor wie daar behoefte aan blijkt te hebben zijn er lessen weerbaarheidstraining en Bewust Omgaan met Faalangst (BOF). Ook wordt er tijdens de mentoruren aandacht gegeven aan onderwerpen als pesten, sociale media en groepsdruk. In de mentorlessen in de onderbouw speelt loopbaanbegeleiding een belangrijke rol.