Wij zijn Maris Houtrust!

PTA Theoretisch en Gemengd 2017 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) van 2017-2019.

PTA Houtrust

Bestanden Theoretisch en Gemengd 2017 – 2019

  Wiskunde

  Economie

  Biologie

  Natuur en scheikunde

  Geschiedenis en staatsinrichting

  Lichamelijke opvoeding 2

  Kunstvakken: CKV en Beeldende vakken