Wij zijn Maris Houtrust!

Onderwijs

Bij Maris Houtrust vind je mavo – mavo/havo en Tweetalig mavo. Hieronder vind je informatie over hoe het onderwijs bij Maris Houtrust is ingericht.

Op Maris Houtrust kunnen leerlingen terecht met een mavo-, havo-, of mavo/havoadvies. Zij komen in een havo brugklas of een mavo/havo brugklas. Aan het eind van het eerste leerjaar mavo/havo wordt op basis van hun resultaten bepaald of zij worden bevorderd naar de tweede klas mavo of havo. Bij voldoende resultaat in de havo, stroom je door naar Maris Belgisch Park. De onderwijsprogramma’s van Houtrust en Belgisch Park zijn op elkaar afgestemd, zodat je die overstap zonder problemen kunt maken.

Tweetalig mavo

Schooljaar 2013-2014 is de eerste klas T-mavo gestart op Maris College Houtrust. Circa 30 scholen in Nederland bieden tweetalig onderwijs op mavoniveau aan, waarvan op dit moment één in Den Haag. Leerlingen krijgen in de onderbouw zeventig procent van hun lessen in het Engels, in de bovenbouw is dat dertig procent. Het gaat om: wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Tweetalig onderwijs gaat niet ten koste van de Nederlandse taal omdat het eindexamen in het Nederlands wordt gedaan. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, leerlingen doen ook internationale contacten op, onder meer tijdens buitenlandse reizen en excursies naar internationale instellingen. We werken met het Angliaprogramma dat door zijn opzet een doorgaande leerlijn biedt van basis-, naar voorgezet-, naar middelbaar beroepsonderwijs. Met een tweetalig onderwijsdiploma kunnen leerlingen naar de internationale opleidingen in het mbo.

Brugklassen

• Heterogene brugklassen mavo/havo en aan het eind van het eerste leerjaar    wordt op basis van hun resultaten bepaald of zij worden bevorderd naar de    tweede klas havo of mavo.
• Brugklas t-mavo.
• Brugklas havo.

Flex in de mavo

Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en het programma brengt ze in aanraking met verschillende studies en beroepenvelden. Flex bestaat uit:
• drama
• popmuziek
• art & design
• sport en bewegen
• ITL (informatietechnologie)

Het is een unieke onderwijsvorm voor leerlingen om zich te oriënteren op hun toekomst. In klas 1 kiezen leerlingen vier van de vijf Flexvakken. In klas 2 kiezen ze twee Flexvakken en krijgen daarin per vak een half jaar les. In klas 3 kiezen ze één Flexvak waarin ze twee jaar les krijgen en waarin ze eindexamen doen. De keuzevakken heten dan officieel: drama, muziek, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie voor de TL (ITL).

Masterclass 4

Voor de route van 4 mavo naar 4 havo organiseren we een Masterclass. Voor de doorstroom naar de havo is deelname aan de Masterclass in leerjaar 4 verplicht. Leerlingen krijgen in de derde en vierde klas drie periodes één uur per week extra les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze vakken zijn heel belangrijk om in het havo goed te kunnen presteren. Bovendien is het een goede voorbereiding op het eindexamen mavo.