Wij zijn Maris Bohemen!

PTA Theoretisch en Gemengd 2017 - 2019

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de theoretische leerweg (TL) en gemengde leerweg (GL) van 2017-2019.

PTA Bohemen

Bestanden Theoretisch en Gemengd 2017 – 2019

   Wiskunde

   Natuur en scheikunde 1

   Economie

   Biologie

   Geschiedenis en staatsinrichting

   Sport, dienstverlening en veiligheid

   Kunstvakken