Wij zijn Maris Bohemen!

Begeleiding & Coaching

Huiswerk dat nog gedaan moet worden? Je kunt er als een berg tegenop zien. Huiswerk dat gedaan is? Dat voelt heerlijk. Als je moeite hebt om je draai te vinden, dan helpt begeleiding of coaching je op weg. Hieronder lees je meer.

Inleiding
Huiswerk maken en leren is voor kinderen niet altijd even makkelijk en prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor onderlinge spanningen tussen opvoeder(s) en kinderen als tussen kinderen en docenten en soms zelfs tussen opvoeder(s) en docenten. Om hieraan een positieve bijdrage te leveren, bieden wij op de vestigingen Bohemen, Kijkduin, Statenkwartier en Waldeck Begeleiding & Coaching aan. In deze folder treft u informatie over deze interne ondersteuning.

Begeleiding
Wij bieden leerlingen de mogelijkheid om na hun laatste les huiswerk te komen maken onder begeleiding. Zij worden aangespoord verschillende leerstrategieën te gebruiken en planningen te maken voor de korte- en voor de lange termijn. Hierbij is het gebruik van een agenda/weekplanner verplicht. Leerlingen maken een planning en laten het gemaakte en geleerde werk aftekenen en overhoren door de begeleider. Opvoeders hebben hierdoor thuis ook overzicht van wat de leerling gedaan heeft en nog te doen heeft.
Per leerling wordt gekeken welke leerstrategie – afhankelijk van het vak – op dat moment toegepast kan worden.

Coaching
Leerlingen die in hun leerproces extra ondersteuning nodig hebben kunnen worden aangemeld. Een leerling kan alleen worden aangemeld door teamleider/mentor/coördinator Passend Onderwijs. In overleg met onze coördinator Passend Onderwijs screenen we een leerling op zelfvertrouwen, cijfers en gedrag, voordat wordt besloten of hij/zij in aanmerking komt voor ondersteuning. Als dat wel het geval is, stellen we een leer-/werkcontract op dat moet worden ondertekend door opvoeder(s), leerling en coach/begeleider. Na dit gesprek wordt een plan van aanpak opgesteld.
Een leerling krijgt gedurende zes weken kosteloos één op één coaching en begeleiding. Na zes weken bespreken we met de leerling en diens opvoeder(s) de voortgang. Na deze periode kan de intensieve begeleiding, als dat nodig is, worden omgezet in begeleiding bij het huiswerk. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
In een enkel geval – wanneer het gewenste resultaat nog niet is geboekt en we menen dat dit nog wel bereikt kan worden – wordt de coaching voortgezet. Dit traject wordt dan met vier weken verlengd. Hieraan zijn wél kosten verbonden.

Dagen en tijden
Bohemen
Van maandag t/m donderdag tussen 13.30 – 17.30 uur.

Kijkduin
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 13.00 – 16.30 uur.

Statenkwartier
Van maandag t/m donderdag tussen 13.45 – 17.30 uur.

Waldeck
Van maandag t/m donderdag 13.45 – 17.00 uur.

De leerling komt op vaste dagen. Op verzoek kan hier incidenteel van worden afgeweken.

Kosten schooljaar 2019-2020*
2 dagen per week: € 24 per maand
3 dagen per week: € 36 per maand
4 dagen per week: € 48 per maand
Als u in het bezit bent van een Ooievaarspas worden de kosten gehalveerd.

Met een Ooievaarspas wordt vijftig procent van het bedrag betaald.
De kosten kunnen komend schooljaar worden gewijzigd.

5-rittenkaart
Leerlingen die gebruik maken van de begeleiding & coaching kunnen een 5-rittenkaart aanschaffen. Zij kunnen deze ritten – in overleg – op ieder gewenst moment inzetten. Dit gebeurt in veel gevallen tijdens toetsweken.
De kosten hiervoor bedragen in alle gevallen €12,50.

Procedure
• Aanmelding
• Intake
• Ondertekenen leer-/werkcontract tevens samenwerkingsverband tussen school en opvoeder
• Start begeleiding & coaching
• Tussentijdse evaluatie en eind evaluatie
• Feedback

Aanmelden
Leerlingen kunnen vanaf 9 september 2019 worden aangemeld per mail.
Voor leerlingen van leerjaar 1 geldt dat zij na rapport 1 kunnen worden aangemeld.

Bohemen: c.birjmohun@mariscollege.nl o.v.v. Aanmelding B & Co
Kijkduin: a.hofstra@mariscollege.nl o.v.v. Aanmelding B & Co
Statenkwartier: p.vandermeer@mariscollege.nl o.v.v. Aanmelding B & Co
Waldeck: b.aydogdu@mariscollege.nl o.v.v. Aanmelding B & Co

De aanmelding wordt op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Start traject (intake)
Bohemen: 23 september 2019
Kijkduin: 23 september 2019
Statenkwartier: 23 september 2019
Waldeck: 23 september 2019

Volgsysteem
Leerlingen worden gevolgd via Magister. Alle afspraken, gesprekken enzovoort worden gedocumenteerd en opgeslagen in Magister zodat teamleiders, mentoren, docenten het proces ook nauwlettend kunnen volgen.