Wij zijn Maris !

Meivakantie van 20 april t/m 5 mei

De afgelopen weken zijn door een aantal ouders vragen gesteld over de vakantieplanning. Daarbij gaat het vooral om de dag na Hemelvaart en Goede Vrijdag. Beide zijn dit schooljaar gewone lesdagen. Dit komt omdat een school verplicht is om 189 lesdagen aan te bieden. Omdat we dit jaar een langere meivakantie hebben dan normaal was het dus nodig om op een aantal andere dagen wél les te geven. In overleg met de medezeggenschapsraad is de keuze gevallen op de dag na Hemelvaart en Goede Vrijdag. De meivakantie is dit jaar langer omdat het basisonderwijs in onze regio ervoor heeft gekozen om de meivakantie te laten lopen van 27 april t/m 8 mei. Voor ons is het niet mogelijk om die planning precies te volgen omdat het eindexamen op 7 mei start. Voor ouders en collega’s met kinderen in het basisonderwijs is het echter wel fijn als de meivakantie zoveel mogelijk gelijk loopt. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de meivakantie te laten lopen van 20 april t/m 5 mei.