Wij zijn Maris !

Vuurwerk-beleid

De kerstperiode breekt aan en de eerste knallen van vuurwerk weerklinken al in de straten van Den Haag. Wij vinden dat een zorgelijke situatie. Men heeft dus vuurwerk overgehouden van de vorige verkoopperiode, of erger, er is al vuurwerk elders aangeschaft.

Vuurwerk, dat de feestelijke overgang van het oude naar het nieuwe jaar markeert, verliest op deze manier zijn betekenis. En wat feestelijk bedoeld is, ontaardt helaas vaak in een drama. De oude campagneleus Je bent een rund als je met vuurwerk stunt onderschrijft het Maris College dan ook nog steeds van harte.

Wat betreft het vuurwerkbeleid in en rond de locaties van het Maris College geldt het wettelijk verbod op het bezit van vuurwerk. Meenemen naar en/of afsteken van vuurwerk op school en in de omgeving daarvan niet is toegestaan . Deze regel is het hele jaar van kracht.

Helaas is de realiteit op school soms heel anders. Een aantal leerlingen is zich absoluut niet bewust van de gevaren van bezit en afsteken van vuurwerk. Voorkomen is beter dan genezen is een oud en wijs gezegde. Het Maris College wil graag een veilige school blijven. Dit betekent dat de school zonder pardon en zonder aanzien des persoons alle leerlingen die met vuurwerk in verband kunnen worden gebracht, meldt bij de politie en bureau HALT. In zeer veel gevallen leidt dit tot een taakstraf. In sommige gevallen zelfs tot strafrechtelijke vervolging. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Ouders/verzorgers worden verzocht hierover met hun zoon of dochter te spreken.