Wij zijn Maris !

Lesstof op een leuke manier aanbieden

Het ‘Blauwe Boek’ is voor docenten. Hierin staat alle praktische zaken over onderwijs op het Maris College. Bijvoorbeeld over hoeveel toetsen je voor elk vak moet afnemen. Wat voor standaard we hanteren voor normering van toetsen. Of: hoe gaan we om met dyslexie. Daarnaast maakt elke vaksectie een plan voor hun vak. Kees Siepelinga (30) is vaksectievoorzitter Engels. Hij geeft les op de locatie Kijkduin en is vijf jaar verbonden aan het Maris College.

Nadenken over jouw vak en onderwijs

“Wij, de docenten Engels, beschrijven in het plan onze visie op Engels onderwijs op Maris. Hoe vinden we dat ons vak het best kan worden gegeven? En hoe komt dat tot uitdrukking in onze lessen? Elke stap moet beschreven staan. Het maken van zo’n vakwerkplan is interessant. Want je gaat echt nadenken over wezenlijke dingen met betrekking tot onderwijs en jouw vak. Hoe bieden we de stof nu eigenlijk aan en sta ik daar als docent persoonlijk ook achter? Hoe toetsen we bijvoorbeeld, want dat bepaalt hoe je lesgeeft. Kortom: wij zoeken naar manieren om ons vak aantrekkelijker te maken.

Nieuwe ideeën en inzichten

“Voor het plan hebben we geput uit nieuwe wetenschappelijke inzichten en geleerd van elkaars’ kennis over onderwijsmethodieken. Ik ben te rade gegaan bij de vaksectievoorzitters van Ypenburg en het Rijswijks Lyceum. Samen beschikken we over zoveel kennis! Nieuwe inzichten en ideeën toetsen we op de zes locaties van Maris. Wanneer deze aanslaan nemen we ze in ons lesprogramma op. Ons plan ontwikkelt mee met ons team. Het is een levend document en het startpunt van nieuwe docenten op het Maris. Een stimulans om de kennis binnen onze vakgroep steeds te vergroten én met elkaar te delen. Met als doel onze leerlingen nóg beter te laten leren.”

Hoeveel kun je hebben?

“Eigenlijk zeg ik dat verkeerd. Het gaat niet over ‘laten leren’, maar over het aanwakkeren van de interesse en daarmee motivatie van de leerlingen voor jouw vak. Dat ze uit zichzelf een soort gretigheid ontwikkelen om méér te willen opnemen. Elke docent verwacht dat leerlingen de hele dag geconcentreerd naar hem of haar luisteren. Uur na uur. Hoeveel kun je hebben? Ik zou er zelf niet aan moeten denken. Je moet als leraar dus wel echt iets te bieden hebben! Lesstof kun je op veel leuke manieren aanbieden. Komend schooljaar is voor ons een jaar van uitproberen. In schooljaar 2020-2021 willen we een vernieuwd curriculum hebben, dat oog heeft voor de 21e-eeuwse vaardigheden waarover onze leerlingen moeten beschikken in een vervolgstudie en later in de maatschappij.”