Wij zijn Maris !

Informatie ouderpeiling scholen Stichting VO Haaglanden!

Onze school voert tweejaarlijks een onderzoek uit onder de leerlingen, hun ouders en verzorgers en de medewerkers van de school. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te zien op welke punten we het goed doen en aan welke punten we meer aandacht moeten schenken in ons schoolbeleid voor de komende jaren.

De resultaten van het onderzoek worden ook gepubliceerd op de landelijke website van
scholenopdekaart.nl waarin onze school wordt vergeleken met andere scholen in Nederland.

U kunt de enquête thuis doen via onderstaande link. De toegangscode van uw locatie vindt u in de brief die u via magister heeft ontvangen.

https://www.comparant.nl/vohaaglanden/