Wij zijn Maris !

Aanmeld-procedure nieuwe leerlingen bij het Maris College

Inleveren aanmeldformulier kan t/m vrijdag 22 februari as tot 17 uur

Aanmeldprocedure voor schooljaar 2019-2020

De procedure, tijdpad en lotingsprocedure zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2018-2019, zie www.bovohaaglanden.nl/bovo-online

Toelatingscritera

Download hier het bestand voor de Maris College locaties en richtingen

Start- en einddatum aanmelding: 11 februari 2019 – 22 februari 2019, tot 17 uur

U vult het aanmeldformulier en de voorkeurslijst in en levert deze in bij de schoollocatie van uw eerste keuze. De basisschool helpt u hierbij: u ontvangt een lijst met scholen passend bij het basisschooladvies van uw kind. Ook kunt u bij hen terecht voor vragen over de schoolkeuze.
Graag bij ons inleveren:
– voorkeurslijst
– originele adviesformulier (geen concept)

Voorrangsregels:

– voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op het Maris College
– voorrang voor kinderen van personeelsleden

Lotingsprocedure

– alle leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-)zus op onze school en de kinderen van personeelsleden worden zonder loting geplaatst als het Maris College de eerste keus is.
– wanneer er voor een type brugklas meer aanmeldingen zijn dan het genoemde streefaantal, zal de notaris op 21 maart middels loting de aanmeldingen rangschikken. Tot en met de streefaantallen zijn alle leerlingen geplaatst. Over de toelatingsbesluiten kan en mag niet worden gecommuniceerd.
– leerlingen die onverhoopt niet geplaatst kunnen worden, doen op 3 april mee aan de centrale loting en matching voor een plaats op één van de andere scholen die op de voorkeurslijst staan.
– klik hier voor meer informatie over de lotingsprocedure.

Bericht van plaatsing

Donderdag 4 april ontvangt u een mail vanuit de BOVO-organisatie waarin staat aangegeven op welke school uw zoon of dochter geplaatst is. Het is daarvoor belangrijk dat het juiste emailadres bekend is bij de basisschool (vóór 9 februari). Is uw zoon of dochter op onze school aangenomen, dan ontvangt u kort erna een brief van ons ter bevestiging. Bij deze brief zit het aanmeldingsformulier voor het Maris College gevoegd.

Kennismakingsgesprekken

De kennismakingsgesprekken vinden medio mei plaats voor u en uw kind. U wordt op een later tijdstip door ons gebeld voor het maken van een afspraak.
Graag meenemen naar die afspraak:
– Ingevulde aanmeldingsformulier
– Kopie legitimatie leerling