Wij zijn Maris Belgisch Park!

VWO 2019 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het 1 jarig PTA voor de schoolexamens 2019 - 2020 (6e klas)