Wij zijn Maris Belgisch Park!

PTA HAVO 2018 - 2020

Wil je precies weten voor welke vakken je examen moet doen, en wat per vak de inhoud is waar je op getoetst wordt? Dat vind je in het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Onderstaand staat het PTA van de Havo van 2018-2020

PTA Belgisch Park

Bestanden HAVO 2018 – 2020

   Nederlands

   Engels

  Duits

   Frans

   Economie

   Bedrijfs Economie

   Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

   Informatica

   Natuurkunde

   Scheikunde

   Biologie

   Wiskunde A

   Wiskunde B

   Geschiedenis

   Aardrijkskunde

   CKV

   Kunst

   Maatschappijleer

   Lichamelijke Opvoeding (LO)