Wij zijn Maris Belgisch Park!

Leerlingen in de prijzen op Nationaal Filmfestival

Op maandag 24 september was het Nationaal Filmfestival voor Scholieren 2018 (NFFS) in Lelystad. Belgisch Park was met maar liefst vier films vertegenwoordigd. Twee films vielen in de prijzen! Vier van de films die door leerlingen van Belgisch Park voor de zomervakantie zijn ingeleverd zijn inmiddels geselecteerd:

  • Bien: een gevoelige documentaire van Moos van Langeveld over haar overleden vriendin Bien kreeg van het publiek de tweede prijs. Moos mag daarom deelnemen aan de Filmworkshops bij Moviezone.
  • Aftelversje: een grappige animatie van 1 tot 10, van teen tot balsemien (Hilde Dijkers & Sanne van der Zwan) won een eerste prijs. De makers mogen de school gaan vertegenwoordigen in Griekenland, waar ze deel mogen nemen aan het internationale jongerenfilmfestival Camera Zizanio.

We feliciteren alle leerlingen met hun selectie en in het bijzonder de winnaars met het behaalde resultaat! Last but not least noemen we mevrouw Waltman (docent Film en Fotografie) onder wiens bezielende leiding dit resultaat tot stand kwam!