Lestijden

De school is open van 7.30 tot 16.30 uur. School is meer dan een instituut voor kennisoverdracht. Buitenschoolse activiteiten, maar ook ondersteunende lessen om leerlingen extra te helpen, inhaallessen en activiteiten om ongeoorloofd verzuim terug te dringen, vinden vaak voor of na de roostertijd plaats. De tijd tussen 7.30 en 16.30 uur is de schooltijd. Roostertijd is de tijd waarin de lessen volgens het lesrooster worden verzorgd. Deze kunnen per dag of week verschillen, maar we streven naar hoge continuïteit in het rooster.

Op het Maris College duren de lessen 45 minuten.

Roostertijden
Lesuur 1: 08.15 – 09.00
Lesuur 2: 09.00 – 09.45
Pauze
Lesuur 3: 10.00 – 10.45
Lesuur 4: 10.45 – 11.30
Pauze
Lesuur 5: 11.55 – 12.40
Lesuur 6: 12.40 – 13.25
Pauze
Lesuur 7: 13.40 – 14.25
Lesuur 8: 14.25 – 15.10
Lesuur 9: 15.10 – 15.55

Lesuitval
Het Maris College streeft er naar zo min mogelijk lessen te laten uitvallen. Is een docent het eerste lesuur afwezig dan wordt uw kind daarvan via de sms-service op de hoogte gebracht. Voor de overige uren wordt het lesrooster aangepast, of wordt de les overgenomen door een andere docent of onderwijsassistent. Als ook dat niet mogelijk, is verblijven de leerlingen in de daarvoor aangewezen ruimte op hun locatie en kunnen zij daar hun huiswerk maken.