Onderwijs

• Gemengde leerweg (GL)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerlingen stromen na 4 jaar door naar het mbo

Beroepsgerichte programma’s

Vanaf de brugklas krijgen leerlingen les in beroepsvoorbereidende vakken

  • Media, Design & ICT (GL en KBL),
  • Management & Hospitality (GL, KBL en BBL)
  • Wonen & Interieur (GL, KBL en BBL)

Naast de algemeen vormende vakken krijgen de leerlingen:

  • in klas 1 negen uur per week lessen uit de drie profielen;
  • in klas 2 keuze uit twee van de drie profielen en krijgen daarin twee keer vier uur les;
  • in klas 3 en 4 (de bovenbouw) het aan het eind van tweede klas gekozen profiel, waarin ze het nieuwe eindexamen afleggen.

De drie beroepsgerichte profielen leiden op voor het mbo.

In de bovenbouw (klas 3 en 4) gaan leerlingen stage lopen in de omgeving van de school en brengen daar hun kennis in de praktijk.