Wat doen we!

Ouderraad: Wat doen we en wie zijn we.
De ouderraad van het Maris College is een groep enthousiaste en betrokken ouders die zich op allerlei manieren inzet voor de overige ouders, de leerlingen en de school.
Concreet betekent dit dat de ouderraad:

  • Zes keer per jaar bijeenkomt;
  • Een spreekbuis voor alle ouders vormt, we streven ernaar dat alle locaties vertegenwoordigd zijn;
  • Als klankbord voor de schoolleiding fungeert;
  • Contact onderhoudt met de Medezeggenschapsraad (MR);
  • Thema-avonden organiseert;
  • Actief meehelpt tijdens informatieavonden, open dagen en diploma-uitreikingen;
  • Et cetera.

Heeft u interesse om zich in te zetten op de school van uw kind(eren) op het Maris College meldt u aan:

– als lid van de ouderraad
– als contactouder van de klas van uw kind(eren), neemt u daarvoor contact
   op met de mentor van uw kind
– een klankbordgroep bijeenkomst bezoeken, zie daarvoor o.a. de jaarplanning
– als surveillant tijdens examens
– voor de poule voor allerlei hand- en spandiensten.

Wilt u betrokken blijven bij de schooltijd van uw kind(eren)? Vindt u het leuk om actief te zijn op de school van u zoon of dochter? Heeft u vragen, tips, klachten of ideeën?
Aarzel niet en neem contact met ons op via ouderraad@mariscollege.nl .