Onderwijs

• Tweetalig mavo (t-mavo)
• Havo klas 1 en 2 met doorstroom naar havo 3 op Belgisch Park
• Mavo/havo brugklas met doorstroom naar havo 2 of mavo 2
• Mavo klas 3 en 4 gericht op doorstroom naar het mbo
• Mavo klas 3 en 4 met Masterclass gericht op doorstroom naar havo 4

Tweetalig mavo
Schooljaar 2013-2014 is de eerste klas T-mavo gestart op Maris College Houtrust. Circa 30 scholen in Nederland bieden tweetalig onderwijs op mavoniveau aan, waarvan op dit moment één in Den Haag. Leerlingen krijgen in de onderbouw zeventig procent van hun lessen in het Engels, in de bovenbouw is dat dertig procent. Het gaat om: wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Tweetalig onderwijs gaat niet ten koste van de Nederlandse taal omdat het eindexamen in het Nederlands wordt gedaan. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, leerlingen doen ook internationale contacten op, onder meer tijdens buitenlandse reizen en excursies naar internationale instellingen. We werken met het Angliaprogramma dat door zijn opzet een doorgaande leerlijn biedt van basis-, naar voorgezet-, naar middelbaar beroepsonderwijs. Met een tweetalig onderwijsdiploma kunnen leerlingen naar de internationale opleidingen in het mbo.
De mogelijkheid bestaat om, bij voldoende resultaat, over te gaan van klas 1 t-mavo naar klas 2 havo (zonder tto).

EPAS lesprogramma
Maris Houtrust TTO doet ook mee aan het EPAS lesprogramma (EPAS staat voor European Parliament Ambassador School). Dit is speciaal ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. Het doel van het programma is om leerlingen meer inzicht te geven in hoe de Europese democratie werkt en om hun vaardigheden te ontwikkelen m.b.t. Europees burgerschap. Zij kunnen immers richting geven aan de toekomst van Europa.

Maris Houtrust TTO is een geaccrediteerde EPAS school. Via dit netwerk van European Parliament’s Ambassador Schools kunnen scholen samenwerkingsverbanden aan gaan, zowel binnen hun eigen land als binnen de EU-landen. Dit gebeurt door middel van uitwisseling van activiteiten en lesmateriaal, via een website, alleen toegankelijk voor de deelnemende scholen.

Het EPAS programma ging zeven jaar geleden in Nederland voor het eerst van start. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en het is nu uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren.

Brugklassen
• Heterogene brugklassen mavo/havo en aan het eind van het eerste leerjaar    wordt op basis van hun resultaten bepaald of zij worden bevorderd naar de    tweede klas havo of mavo.
• Brugklas t-mavo.
• Brugklas havo.

Flex in de mavo
Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en het programma brengt ze in aanraking met verschillende studies en beroepenvelden. Flex bestaat uit:
• drama
• popmuziek
• art & design
• sport en bewegen
• ICT (informatietechnologie)

Het is een unieke onderwijsvorm voor leerlingen om zich te oriënteren op hun toekomst. In klas 1 kiezen leerlingen vier van de vijf Flexvakken. In klas 2 kiezen ze twee Flexvakken en krijgen daarin per vak een half jaar les. In klas 3 kiezen ze één Flexvak waarin ze twee jaar les krijgen en waarin ze eindexamen doen. De keuzevakken heten dan officieel: drama, muziek, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie voor de TL (ITTL).

Masterclass 4
Voor de route van 4 mavo naar 4 havo organiseren we een Masterclass. Leerlingen krijgen in de derde klas drie periodes één uur per week extra les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. In de vierde klas wordt dat opgevoerd naar twee uur extra per week. Deze vakken zijn heel belangrijk om in het havo goed te kunnen presteren. Bovendien is het een goede voorbereiding op het eindexamen mavo.