Onderwijs

• Vwo
• Havo
• Technasium voor havo en vwo

Leerlingen stromen na 5 jaar (havo) of 6 jaar (vwo) door naar het hbo of de universiteit.

Technasium
Het technasium is een bèta-opleiding die leerlingen de mogelijkheid biedt om op actieve wijze kennis te maken met de vele facetten van techniek en technologie.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) – bèta: het technasiumvak
Leerlingen krijgen tot en met de tweede klas het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) op het technasium, daarna is het een keuzevak. In O&O staan niet het leerboek en de docent centraal, maar de leerlingen. Ze gaan werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven en de beoordeling gebeurt door de opdrachtgever. In de bovenbouw worden ook hogescholen en universiteiten bij opdrachten betrokken. Het technasium is geschikt voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling. Samenwerken en doorzetten staan centraal. Het is een opleiding die leerlingen de kans biedt in de praktijk te brengen wat ze leren.

Kijk voor meer informatie over het technasium op www.technasium.nl

Cultuur & Communicatie (C&C) havo en vwo – alfa
Cultuur & Communicatie (C&C) is een vak voor communicatief en cultureel ingestelde leerlingen. Leerlingen gebruiken vaardigheden als enquêteren, interviewen, debatteren, presenteren, schrijven, redigeren, analyseren, doelgroeponderzoek uitvoeren en data verwerken (in grafieken en diagrammen). Maar ook leren ze bijvoorbeeld reclamescripts schrijven, filmen en werken met InDesign en PhotoShop. De leerlingen passen de geleerde vaardigheden toe in projecten van verschillende (culturele) opdrachtgevers. Leerlingen werken aan de projecten op school en op locatie bij de verschillende instellingen en opdrachtgevers.

In klas 1 en 2 worden alle leerlingen in het vak C&C onderwezen. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen een keuze of ze verder gaan met Onderzoek & Ontwerpen of met het vak C&C aangevuld met Film & Fotografie.

Projectvakken C&C en O&O
Leerlingen leren in de vakken C&C en O&O competenties en vaardigheden waarmee zij in de bovenbouw onderzoek kunnen doen. Beide vakken zijn identiek van opzet: we werken met externe opdrachtgevers, leerlingen werken in groepsverband, ze leren een systematiek om problemen te analyseren en oplossingen te vinden. Wat zij leren in de reguliere vakken, komt samen in C&C en O&O.

Maris Stromen
In de brugklas maken leerlingen kennis met de Maris Stromen muziek – drama – film & fotografie – ICT – sport & fysiologie – tekenen. Iedere stroom wordt gedurende één periode vier uur per week gegeven. Na het eerste jaar kiezen leerlingen twee stromen waarin ze verder gaan. Alle leerlingen volgen in de eerste twee leerjaren O&O, C&C en Stromen

Bovenbouw
Op havo en vwo kies je in de bovenbouw uit de profielen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Wie het vak O&O kiest in de natuurprofielen sluit dit af met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost.

Coaching
Naast de mentor die zich speciaal met het reilen en zeilen van een klas bezighoudt, krijgen leerlingen op Belgisch Park in het eindexamenjaar een coach die hun leerprestaties met hen bespreekt en excellentie stimuleert.