Onderwijs

• Theoretische leerweg (mavo)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Leerlingen stromen na het 4e jaar door naar het mbo, niveau 4, of – bij voldoende resultaat – naar havo 4 op Belgisch Park

Kansklas TL/KBL

Bovenbouw kaderberoepsgerichte leerweg in vier richtingen
• Produceren, Installaties & Energie
• Economie & Ondernemen
• Sport, Dienstverlening & Veiligheid
• Lifestyle & Management

Bovenbouw TL
In de bovenbouw van de tl volgende de leerlingen informatietechnologie als zevende vak.

Competentiegericht onderwijs
Leerlingen werken aan realistische praktijkopdrachten en gebruiken daarbij theoretische kennis én praktische vaardigheden. Er zijn ruime praktijklokalen voor de beroepsgerichte vakken. Stages voor alle klassen in het derde leerjaar: TL en KBL. In de vierde klas alleen stage voor de KBL-opleidingen.

Flex
Het Flex programma is een goede manier voor leerlingen in de onderbouw om te kijken waar zij goed in zijn en waar hun talenten liggen. Flex speelt een belangrijke rol in de keuze die ze moeten maken voor de vervolgopleiding in de bovenbouw. Het gaat om alle beroepsgerichte vakken, aangevuld met media, ICT, muziek en entertainment.

Van TL naar KBL en andersom
Is het theoretische programma minder geschikt dan kan een leerling na de onderbouw overstappen naar de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en zich richten op het beroepsonderwijs. Het kan ook zo zijn dat leerlingen die in de K/T-klassen zitten (kader/theoretisch) en ingestroomd zijn met een kaderadvies zo goed presteren dat ze hun opleiding in het derde leerjaar vervolgen in de heoretische leerweg.

Huiswerkbegeleiding en coaching
Huiswerkbegeleiding en coaching worden op de locatie zelf georganiseerd.