Predicaat Technasium Maris Belgisch Park met 4 jaar verlengd!

Woensdag 17 mei is het technasium van Maris Belgisch Park voor de eerste keer geauditeerd voor predicaatverlenging. Een auditcommissie van de Stichting Technasium Lees verder →