Welkom op het Maris College. Kijk op welke locatie je terecht kunt met jouw schooladvies. In januari en februari 2018 ben je van harte welkom op een van onze open dagen!
Welkom

Je staat voor een belangrijke keuze: naar welke middelbare school ga je na groep 8. Welk advies je ook krijgt, op het Maris College kun je terecht voor vmbo, havo en vwo. Daarnaast bieden we ook leerwegondersteunend onderwijs. We hebben zes locaties in het westen van Den Haag. Allemaal sfeervol, kleinschalig en met enthousiaste leraren. Net als al onze leerlingen zal je je bij ons heel snel thuis voelen. Dat vinden we voor iedere leerling heel belangrijk: een thuisgevoel, je moet je veilig en plezierig voelen op school. Deze site is voor jou en je ouders bedoeld. We laten zien welke locaties we hebben en welk onderwijs er wordt gegeven. Ook vind je een overzicht van de open dagen en de voorlichtingsavonden. Je bent van harte welkom om te komen kijken, luisteren en vragen te stellen. Graag tot ziens!
Download hier
onze brochure!

Thuis op school

Het Maris College is een school voor voortgezet onderwijs met zes locaties in het westen van Den Haag. We hebben gezellige gebouwen, waar je elkaar tegenkomt en leert kennen. Duidelijke regels zorgen voor een plezierige sfeer in school. Dat is nodig omdat we het beste uit jou willen halen. We stimuleren je om, binnen jouw mogelijkheden, een topprestatie te leveren en met een zo hoog mogelijk diploma de school te verlaten. Naast onderwijs bieden we veel mogelijkheden om je ook op ander manieren te ontwikkelen. Sport en cultuur hebben wij hoog in het vaandel staan, zodat jij je talenten op allerlei manieren kunt inzetten. Doe het Maris!
Vwo - Havo - Technasium
Maris Belgisch Park

Vwo en havo
In de tweede fase van havo en vwo kun je kiezen uit vier richtingen of profielen:
• natuur en techniek
• natuur en gezondheid
• economie en maatschappij
• cultuur en maatschappij

Technasium
Het technasium een bèta-opleiding voor havo en vwo waarin je ook op actieve wijze kennis maakt met technische beroepen door praktisch met technologie bezig te zijn. Het denkproces staat centraal: hoe vind je oplossingen voor technologische vraagstukken die spelen in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de voedingsindustrie of verkeer en vervoer.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Het speciale technasiumvak voor de intelligente doener die actief werkt met wat in de vakken wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde geleerd wordt. In de technasiumwerkplaats werk je in groepjes voor het vak O&O aan opdrachten die je samen met klasgenoten uitvoert en waarvoor je oplossingen moet vinden.

Op het technasium moet je kunnen samenwerken, plannen en organiseren, producten maken, oplossingen zoeken, doorzetten, zelfstandig werken, informatie verzamelen en een werkproces overzien.

Meer weten? Kijk op www.technasium.nl

Maris Houtrust
Op deze locatie worden de eerste twee leerjaren havo aangeboden. Bij voldoende resultaat gaan leerlingen over naar klas 3 havo op Maris Belgisch Park. Blijkt havo toch te hoog gegrepen, dan kan de leerling op Maris Houtrust verder in mavo.
Theoretische leerweg (mavo) & Gemengde leerweg
Theoretische leerweg (mavo)

Maris Houtrust, Maris Bohemen, Maris Kijkduin
De mavo maakt onderdeel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

Je kiest voor de mavo als je weinig moeite hebt met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding wilt kiezen. De mavo bereidt je voor op de vakopleidingen en de middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) in het mbo. Met een mavodiploma kun je, bij voldoende resultaat, ook doorstromen naar het havo op Maris Belgisch Park.

Tweetalig mavo
Op Maris Houtrust kun je tweetalig mavo (T-mavo) volgen. Je krijgt dertig procent van je vakken in het Engels. Het gaat om de vakken wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, kunstvakken en in de toekomst ook natuurkunde. We werken met het Anglia-programma dat door zijn opzet een goede voorbereiding biedt op de internationale opleidingen in het mbo. Je eindexamen doe je in het Nederlands. We moeten voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. Daarnaast leg je ook Anglia-examens af waarvoor je een certificaat krijgt.

Gemengde leerweg

Maris Bohemen, Maris Statenkwartier
Je kunt de gemengde leerweg kiezen als je weinig moeite hebt met studeren, maar je ook wil voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4).In de gemengde leerweg doe je eindexamen in het vak technologie.
Kaderberoepsgerichte leerweg
De kaderberoepsgerichte leerweg maakt onderdeel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

De kaderberoepsgerichte leerweg kies je als je het liefst kennis wilt opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). In de klassen drie en vier kies je een sector uit waarin je verder wilt lezen. Een sector bereidt je voor op je vervolgopleiding en het werk dat ze na je opleiding kunt doen.

Beroepssectoren op het Maris College
Bohemen – Economie & ondernemen
Bohemen – Zorg & Welzijn
Bohemen – Sport, Dienstverlening & Veiligheid (intersectoraal)
Bohemen – Techniek
Statenkwartier – Management & Hospitality (intersectoraal)
Statenkwartier – Technologie
Statenkwartier – Media, Vormgeving & ICT (voormalig Media & Design)
Kijkduin – Dienstverlening & productie met keuzedelen dienstverlening, commercie en technologie
Basisberoepsgerichte leerweg
De basisberoepsgerichte leerweg maakt onderdeel uit van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het vmbo duurt vier jaar en leidt op voor vervolgonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Gemiddeld komen leerlingen op hun zestiende van school. Zij hebben dan echter nog geen startkwalificatie. Die behalen ze alleen met een vwo-, havo- of mbo-diploma niveau 2, 3 of 4.

De basisberoepsgerichte leerweg bereidt uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Deze leerweg kan een je kiezen als je heel praktisch bent ingesteld. Je kunt in deze leerweg een leer-werktraject volgen (leren en werken). Een deel van het onderwijs volg je buiten school in een leerbedrijf.

Beroepssectoren op het Maris College
Statenkwartier – Management & Hospitality (intersectoraal)
Statenkwartier – Technologie
Kijkduin – Dienstverlening en productie met keuzedelen dienstverlening, commercie en technologie
Leerweg ondersteunend onderwijs
Maris Kijkduin

Als je leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebt kun je op Maris Kijkduin terecht. Je volgt dat in de theoretische-, de kader-, of de basisberoepsgerichte leerweg. We hebben veel aandacht voor kinderen met taalproblematiek. We geven extra ondersteuning voor begrijpend- en technisch lezen, spelling en woordenschat, dyslexie en communicatieve vaardigheden. Dagelijks leest iedereen in het gebouw een half uur en in de eerste twee klassen heb je vier uur per week extra Nederlands. Je kunt bij ons hulpmiddelen gebruiken zoals een daisyspeler en daisyboeken en/of Sprint. De klassen zijn klein, dus je krijgt extra veel aandacht. Het eerste jaar volg je de meeste lessen bij je eigen mentor: dat is vertrouwd en biedt structuur.

Je bent welkom op Maris Kijkduin als je 25% of meer achterstand hebt met begrijpend lezen en daarnaast ook met spelling en/of technisch lezen problemen. De rekenachterstand mag niet groter zijn dan 30%, tenzij die samenhangt met de taalachterstand. We overleggen met de basisschool en soms wordt er een aanvullend onderzoek gedaan. Je wordt toegelaten na advies van een plaatsingscommissie.
T-mavo   

Heb je een mavo (tl-) advies en hou je van Engels? Dan hebben we goed nieuws! Op Maris Houtrust kunnen we met twee brugklassen tweetalig mavo starten in het nieuwe schooljaar. In de tweetalig mavo klas krijg je minimaal de helft van de vakken les in het Engels, namelijk; wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen, lichamelijke opvoeding, Engels en kunstvakken. Dus bij wiskunde of geschiedenis wordt een Engelstalige methode gebruikt en de docent spreekt tijdens de les alleen Engels. De leerlingen spreken onderling ook Engels, dan leer je de taal extra snel. En Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, je gaat ook naar het buitenland.

Tweetalig onderwijs bereid je voor op een steeds internationaler wordende wereld. Daarvoor is talenkennis heel belangrijk.

Bekijk hier onze film over de T-mavo op YouTube

MARIS BELGISCH PARK VWO, HAVO, TECHNASIUM


MARIS BELGISCH PARK
VWO, HAVO, TECHNASIUM

De locatie

Maris Belgisch Park is een mooi gebouw dat in een prachtig Engels aangelegd park ligt met veel groen. We hebben een speciale technasiumwerkplaats en een theater waar we presentaties en voorstellingen houden.

Onderwijs
• Vwo
• Havo
• Technasium voor havo en vwo

Leerlingen stromen na 5 jaar (havo) of 6 jaar (vwo) door naar het hbo of de universiteit.

Technasium
Het technasium is een bèta-opleiding die leerlingen de mogelijkheid biedt om op actieve wijze kennis te maken met de vele facetten van techniek en technologie.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O) – bèta: het techansiumvak
Leerlingen krijgen tot en met de tweede klas het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) op het technasium, daarna is het een keuzevak. In O&O staan niet het leerboek en de docent centraal, maar de leerlingen. Ze gaan werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven en de beoordeling gebeurt door de opdrachtgever. In de bovenbouw worden ook hogescholen en universiteiten bij opdrachten betrokken. Het technasium is geschikt voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling. Samenwerken en doorzetten staan centraal. Het is een opleiding die leerlingen de kans biedt in de praktijk te brengen wat ze leren.

Kijk voor meer informatie over het technasium op www.technasium.nl

Cultuur & Communicatie (C&C) havo en vwo - alfa
Cultuur & Communicatie (C&C) is een vak voor communicatief en cultureel ingestelde leerlingen. Leerlingen gebruiken vaardigheden als enquêteren, interviewen, debatteren, presenteren, schrijven, redigeren, analyseren, doelgroeponderzoek uitvoeren en data verwerken (in grafieken en diagrammen). Maar ook leren ze bijvoorbeeld reclamescripts schrijven, filmen en werken met InDesign en PhotoShop. De leerlingen passen de geleerde vaardigheden toe in projecten van verschillende (culturele) opdrachtgevers. Leerlingen werken aan de projecten op school en op locatie bij de verschillende instellingen en opdrachtgevers.

In klas 1 en 2 worden alle leerlingen in het vak C&C onderwezen. Aan het eind van klas 2 maken de leerlingen een keuze of ze verder gaan met Onderzoek & Ontwerpen of met het vak C&C aangevuld met Film & Fotografie.

Projectvakken C&C en O&O
Leerlingen leren in de vakken C&C en O&O competenties en vaardigheden waarmee zij in de bovenbouw onderzoek kunnen doen. Beide vakken zijn identiek van opzet: we werken met externe opdrachtgevers, leerlingen werken in groepsverband, ze leren een systematiek om problemen te analyseren en oplossingen te vinden. Wat zij leren in de reguliere vakken, komt samen in C&C en O&O.

Maris Stromen
In de brugklas maken leerlingen kennis met de Maris Stromen muziek – drama – film & fotografie – ICT – sport & fysiologie – tekenen. Iedere stroom wordt gedurende één periode vier uur per week gegeven. Na het eerste jaar kiezen leerlingen twee stromen waarin ze verder gaan. Alle leerlingen volgen in de eerste twee leerjaren O&O, C&C en Stromen

Bovenbouw
Op havo en vwo kies je in de bovenbouw uit de profielen:
• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek

Wie het vak O&O kiest in de natuurprofielen sluit dit af met een meesterproef waarin de leerling zelfstandig een technologisch vraagstuk oplost.

Coaching
Naast de mentor die zich speciaal met het reilen en zeilen van een klas bezighoudt, krijgen leerlingen op Belgisch Park in het eindexamenjaar een coach die gun leerprestaties met hen bespreekt en excellentie stimuleert.

Kennismaken
Tijdens de informatieavond voor jou en je ouders geven we uitleg over het onderwijs dat je hier kunt volgen en over de school in het algemeen. Op de open dag krijg je een rondleiding door de school met onze leerlingen die je van alles vertellen. Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen.


Informatieavond voor ouders en leerlingen: maandag 15 januari 2018 van 19.00 – 21.30 uur

Open huis: vrijdag 2 februari 2018 van 16.00 – 20.30 uur
MARIS HOUTRUST MAVO en HAVO (2-jaar)


MARIS HOUTRUST
MAVO en HAVO (2-jaar)

De locatie

Maris Houtrust is ruim en licht. We hebben een gezellige kantine en een schoolplein met ‘zittrap’ waar je je pauzes kunt doorbrengen. Er is een ultramoderne mediatheek/bibliotheek en een lokaal voor science, technologie en techniek met moderne media- en computerapparatuur. Voor toneel en entertainment is een aparte ruimte ingericht en voor popmusic is er een podium.

Onderwijs
• Tweetalig mavo (t-mavo)
• Havo klas 1 en 2 met doorstroom naar havo 3 op Belgisch Park
• Mavo/havo brugklas met doorstroom naar havo 2 of mavo 2
• Mavo klas 3 en 4 gericht op doorstroom naar het mbo
• Mavo klas 3 en 4 met Masterclass gericht op doorstroom naar havo 4

Tweetalig mavo
Schooljaar 2013-2014 is de eerste klas T-mavo gestart op Maris College Houtrust. Circa 30 scholen in Nederland bieden tweetalig onderwijs op mavoniveau aan, waarvan op dit moment één in Den Haag. Leerlingen krijgen in de onderbouw zeventig procent van hun lessen in het Engels, in de bovenbouw is dat dertig procent. Het gaat om: wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Tweetalig onderwijs gaat niet ten koste van de Nederlandse taal omdat het eindexamen in het Nederlands wordt gedaan. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, leerlingen doen ook internationale contacten op, onder meer tijdens buitenlandse reizen en excursies naar internationale instellingen. We werken met het Angliaprogramma dat door zijn opzet een doorgaande leerlijn biedt van basis-, naar voorgezet-, naar middelbaar beroepsonderwijs. Met een tweetalig onderwijsdiploma kunnen leerlingen naar de internationale opleidingen in het mbo.
De mogelijkheid bestaat om, bij voldoende resultaat, over te gaan van klas 1 t-mavo naar klas 2 havo (zonder tto).

Brugklassen
• Heterogene brugklassen mavo/havo en aan het eind van het eerste leerjaar wordt op basis van hun    resultaten bepaald of zij worden bevorderd naar de tweede klas havo of mavo.
• Brugklas t-mavo.
• Brugklas havo.

Flex in de mavo
Leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en het programma brengt ze in aanraking met verschillende studies en beroepenvelden. Flex bestaat uit:
• drama
• popmuziek
• art & design
• sport en bewegen
• ICT (informatietechnologie)

Het is een unieke onderwijsvorm voor leerlingen om zich te oriënteren op hun toekomst. In klas 1 kiezen leerlingen vier van de vijf Flexvakken. In klas 2 kiezen ze twee Flexvakken en krijgen daarin per vak een half jaar les. In klas 3 kiezen ze één Flexvak waarin ze twee jaar les krijgen en waarin ze eindexamen doen. De keuzevakken heten dan officieel: drama, muziek, kunstvakken 1, lichamelijke opvoeding 2 en informatietechnologie voor de TL (ITTL).

Masterclass 4
Voor de route van 4 mavo naar 4 havo organiseren we een Masterclass. Leerlingen krijgen in de derde klas drie periodes één uur per week extra les in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. In de vierde klas wordt dat opgevoerd naar twee uur extra per week. Deze vakken zijn heel belangrijk om in het havo goed te kunnen presteren. Bovendien is het een goede voorbereiding op het eindexamen mavo.

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding wordt, tegen vergoeding, verzorgd door het Haags Studiepunt (zie pagina huiswerkbegeleiding op de website).

Kennismaken
Op de informatieavond voor jou en je ouders geven we uitleg over het onderwijs dat je hier kunt volgen en over de school in het algemeen. Tijdens ons open huis krijg je een rondleiding door de school met onze leerlingen die je van alles vertellen. Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen.

Informatieavond voor ouders en leerlingen: dinsdag 16 januari 2018 van 19.30 - 21.00 uur

Open huis: woensdag 31 januari 2018 van 13.00 – 16.30 uur en
vrijdag 9 februari 2018 van 16.00 - 20.00 uur
MARIS HOUTRUST international


MARIS HOUTRUST international
TWEETALIG MAVO

De locatie

Maris Houtrust is ruim en licht. We hebben een gezellige kantine en een schoolplein met ‘zittrap’ waar je je pauzes doorbrengt. Er is een ultramoderne media-/bibliotheek en een lokaal voor science, technologie en techniek met moderne media- en computerapparatuur. Voor toneel en entertainment is een aparte ruimte ingericht en voor popmusic is er een podium.

Tweetalig mavo (T-mavo)
In T-mavo krijg je in de eerste en tweede klas zeventig procent van de lessen in het Engels; wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Voor deze vakken gebruiken we Engelstalige methodes en de docenten spreken tijdens de les alleen Engels. Dat verwachten we ook van jou en je klasgenoten. Tweetalig onderwijs bereidt je goed voor op een steeds internationaler wordende samenleving. Daarvoor is talenkennis onmisbaar, maar ook kennis van Europa en ervaring met landen om ons heen. We werken met het Anglia-programma dat een goede voorbereiding geeft voor de internationale opleidingen in het mbo, die je met een T-mavo diploma kunt gaan studeren. De T-mavo klas doet in het vierde jaar, net als alle andere leerlingen, het Nederlandse eindexamen. De school moet dus voldoen aan de reguliere eisen van de Nederlandse overheid. Daarnaast leg je ook óók de Anglia examens af.

Extra’s
T-mavo is meer dan alleen onderwijs in de Engelse taal. Je gaat kennismaken met veel aspecten van de Engelstalige cultuur. Eersteklassers presenteren het toneelstuk ‘Little Victorians’: samen met professionele acteurs brengen jullie scenes uit het werk van Charles Dickens. In de eerste en de tweede klas ga je naar Engeland, waar je de taal in de praktijk kunt brengen en kennismaakt met de Engelse cultuur. Tijdens de gymlessen beoefen je typisch Engelse sporten, zoals cricket en rugby. Jullie verzorgen een high tea voor ouders en docenten. Ook organiseren we Engelstalig projecten, die worden begeleid door native speakers. Je Engels gaat door al deze activiteiten met sprongen vooruit!

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk vindt niemand leuk, maar op Houtrust helpen we je er (tegen betaling) mee als je dat wilt. Met in de onderbouw elke dag één of twee schooluren voor je naar huis gaat. Eerste- en tweedeklassers hebben een eigen huiswerkbegeleider.

Kennismaken
Op de informatieavond voor jou en je ouders geven we uitleg over het onderwijs dat je hier kunt volgen en over de school in het algemeen. Tijdens ons open huis krijg je een rondleiding door de school met onze leerlingen die je van alles vertellen. Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen.

Informatieavond voor ouders en leerlingen: dinsdag 16 januari 2018 van 19.30 - 21.00 uur

Open huis: woensdag 31 januari 2018 van 13.00 – 16.30 uur en
vrijdag 9 februari 2018 van 16.00 - 20.00 uur
MARIS BOHEMEN VMBO TL, GL, KBL


Maris Bohemen
VMBO TL, GL, KBL

Locatie

Maris Bohemen is een licht, modern gebouw met daarnaast twee eigen gymzalen en een fitnessruimte. Sportvelden liggen dicht bij de school. De lessen volg je in mooie lokalen of in grote praktijkruimtes met bijvoorbeeld een keuken, een kappershoek, of een kantoor. Daar breng je je kennis in de praktijk. In de pauze zit je in de lichte, centraal gelegen aula, lekker buiten op de tribunetrap of op de bankjes op het plein.

Onderwijs
• Theoretische leerweg (mavo)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Leerlingen stromen na het 4e jaar door naar het mbo, niveau 4, of – bij voldoende resultaat – naar havo 4 op Belgisch Park

Kansklas TL/KBL

Bovenbouw kaderberoepsgerichte leerweg in vier richtingen
• Produceren, Installaties & Energie
• Economie & Ondernemen
• Sport, Dienstverlening & Veiligheid
• Lifestyle & Management

Bovenbouw TL
In de bovenbouw van de tl volgende de leerlingen informatietechnologie als zevende vak.

Competentiegericht onderwijs Leerlingen werken aan realistische praktijkopdrachten en gebruiken daarbij theoretische kennis én praktische vaardigheden. Er zijn ruime praktijklokalen voor de beroepsgerichte vakken. Stages voor alle klassen in het derde leerjaar: TL en KBL. In de vierde klas alleen stage voor de KBL-opleidingen.

Flex
Het Flex programma is een goede manier voor leerlingen in de onderbouw om te kijken waar zij goed in zijn en waar hun talenten liggen. Flex speelt een belangrijke rol in de keuze die ze moeten maken voor de vervolgopleiding in de bovenbouw. Het gaat om alle beroepsgerichte vakken, aangevuld met media, ICT, muziek en entertainment.

Van TL naar KBL en andersom
Is het theoretische programma minder geschikt dan kan een leerling na de onderbouw overstappen naar de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) en zich richten op het beroepsonderwijs. Het kan ook zo zijn dat leerlingen die in de K/T-klassen zitten (kader/theoretisch) en ingestroomd zijn met een kaderadvies zo goed presteren dat ze hun opleiding in het derde leerjaar vervolgen in de theoretische leerweg.

Huiswerkbegeleiding en coaching
Huiswerkbegeleiding en coaching worden op de locatie zelf georganiseerd.


Bezoekmiddag "Oh Kom Maris Kijken" op donderdag 7 december 2017


Kennismaken
Op de informatieavond voor je ouders geven we uitleg over het onderwijs dat je hier kunt volgen en over de school in het algemeen. Tijdens ons open huis ben je welkom met je ouders en krijg je een rondleiding door de school met onze leerlingen die je van alles vertellen.
Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen.

Voorlichting alleen voor ouders: maandag 22 januari 2018 van 19.30 - 21.00 uur

Open huis: vrijdag 2 februari 2018 van 16.30 - 19.30 uur

MARIS STATENKWARTIER VMBO GL, KBL, BBL


Maris Statenkwartier
VMBO GL, KBL, BBL

Locatie

Maris Statenkwartier is een modern schoolgebouw achter een statige gevel. Het is ruim van binnen met mooie praktijklokalen, een eigen gymzaal en een gezellige aula op het schoolplein dat achter de school ligt.

Onderwijs
• Gemengde leerweg (GL)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerlingen stromen na 4 jaar door naar het mbo

Beroepsgerichte programma’s

Vanaf de brugklas krijgen leerlingen les in beroepsvoorbereidende vakken

   • Media, Design & ICT (GL en KBL),
   • Management & Hospitality (GL, KBL en BBL)
   • Wonen & Interieur (GL, KBL en BBL)

Naast de algemeen vormende vakken krijgen de leerlingen:

   • in klas 1 zes uur per week lessen uit de drie programma’s;
   • in klas 2 keuze uit twee van de drie programma’s en krijgen daarin twee keer drie uur les;
   • in klas 3 en 4 (de bovenbouw) het aan het eind van tweede klas gekozen programma, waarin ze het       nieuwe eindexamen afleggen.

De drie beroepsgerichte programma’s leiden op voor het mbo.

In de bovenbouw (klas 3 en 4) gaan leerlingen stage lopen in de omgeving van de school en brengen daar hun kennis in de praktijk.

Leerlingen kunnen na het behalen van hun diploma opstromen en in een jaar een hoger diploma er bij halen.

Huiswerkbegeleiding en coaching
Huiswerkbegeleiding en coaching worden op de locatie zelf georganiseerd.

Kennismaken
Op de informatieavond voor jou en je ouders geven we uitleg over het onderwijs dat je hier kunt volgen en over de school in het algemeen. Tijdens ons open huis krijg je een rondleiding door de school met onze leerlingen die je van alles vertellen. Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen.

Informatieavond voor ouders en leerlingen: maandag 5 februari 2018 van 19.30 - 21.00 uur

Open huis: vrijdag 9 februari 2018 van 16.00 – 19.30 uur

MARIS WALDECK VMBO KBL en BBL


Maris Waldeck
VMBO KBL en BBL

Locatie

Maris Waldeck is een kleine, gezellige locatie waar je elkaar snel leert kennen. Het gebouw ligt midden in het groen. Je fiets kun je kwijt op het schoolplein voor de school.

Onderwijs
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
• Gemengd/theoretisch beroepsgerichte leerweg (G)TL

Op Maris Waldeck ontdekt iedere leerling zijn of haar talent, niveau en beroepsperspectief. Iedereen wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. We streven daarbij naar een zo hoog mogelijk diploma voor alle leerlingen.

Wij bieden een vertrouwde, kleinschalige, veilige en kansrijke leeromgeving met – indien nodig – intensieve begeleiding.

In de onderbouw bieden we het Flex-programma aan zodat de leerlingen hun talenten vanuit sport & bewegen, art & design en techniek kunnen ontdekken.

Doordat het onderwijs in het flex-programma al vanaf de brugklas bouwt aan kennis en vaardigheden die deel uitmaken van het beroepsgerichte vak, bieden we de leerlingen drie voordelen:

   • Optimaal de tijd om te ontdekken waar je talenten, voorkeuren en mogelijkheden liggen en dus een       bewustere keuze voor het Middelbaar Beroeps-      onderwijs (MBO);
   • Goed toegerust het examenjaar in;
   • Plezier in leren, succeservaringen en veel ervaring met resultaatgericht werken.

Na een brugperiode van twee jaar wordt op basis van de resultaten bekeken of de leerling het bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten (D&P) op kader- of op basisniveau gaat volgen. Binnen D&P kiest de leerling uit drie leerroutes; technologie, economie en dienstverlening/horeca. Stage speelt een belangrijke rol in het onderwijsprogramma.

Na het behalen van het eindexamen op BBL-niveau kunnen de leerlingen in één jaar het KBL-eindexamen afleggen. Dit noemen we stapelen. Dit biedt leerlingen de mogelijkheid om op een hoger niveau in te stromen in het MBO.

Na het tweede leerjaar bestaat de mogelijkheid voor uitzonderlijk goede leerlingen in algemeen vormende vakken om op GL- of op TL-niveau verder te gaan op Waldeck. De docentenvergadering doet hiervoor de aanbeveling.


Kennismaken
Op de informatieavond voor jou en je ouders geven we uitleg over het onderwijs dat je hier kunt volgen en over de school in het algemeen. Tijdens ons open huis krijg je een rondleiding door de school met onze leerlingen die je van alles vertellen. Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen.


Informatieavond voor ouders en leerlingen: dinsdag 30 januari 2018 van 19.30 - 21.00 uur

Open huis: woensdag 7 februari 2018 van 13.00 - 16.30 uur

Toscaninistraat 187
2515LW Den Haag
070 – 711 96 94
waldeck@mariscollege.nl


MARIS KIJKDUIN VMBO LWOO


Maris Kijkduin
VMBO LWOO

Locatie
Maris Kijkduin is een nieuw gebouw aan de Landréstraat. Een licht, vrolijk en modern gebouw met een terrastrap op het zuiden, waar het met mooi weer heerlijk is om je pauze door te brengen. En als het regent zit je in de mooie aula.

Onderwijs

Leerwegondersteunend onderwijs voor
• Theoretische leerweg (mavo)
• Kaderberoepsgerichte leerweg (BKL)
• Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Leerlingen stromen door naar het mbo.

Leerlingen die leerwegondersteunend onderwijs nodig hebben, worden geplaatst na advies door een plaatsingscommissie. Zij krijgen extra aandacht voor de onderdelen waar zij minder goed in zijn. Dat gebeurt in kleinere klassen dan op de overige locaties van het Maris College. Het eerste jaar volgen leerlingen meerdere lessen bij hun eigen mentor: dat is vertrouwd en biedt structuur.

Mavo en het beroepsvoorbereidende programma
Naast gedegen mavo-onderwijs wordt op Maris Kijkduin ook een beroepsvoorbereidend programma voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg gegeven in de bovenbouw – de klassen drie en vier: Dienstverlening & Producten. Afhankelijk van hun resultaten doen leerlingen eindexamen in de kader- of de basisberoepsgerichte leerweg.

Leerlingen in klas 3 en 4 van de beroepsgerichte leerwegen hebben wekelijks één dag stage gedurende het schooljaar.

Extra ondersteuning
Veel aandacht voor kinderen met taalproblematiek, zoals dyslexie, we werken volgens het protocol dyslexie VO. Er is extra ondersteuning voor begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. We voeren een actief taalbeleid: dagelijks lezen alle aanwezigen op de locatie een half uur.

Kijkduin heeft een taalprogramma van twee uur extra taal per week in de onderbouw en biedt extra aandacht voor dyslexie in lessen Engels. Leerlingen kunnen gebruik maken van een daisyspeler en –boeken en/of Sprint. Alle docenten zijn getraind in het begeleiden van leerlingen met dyslexie.

Leerlingen in klas 1 worden zo veel mogelijk begeleid bij hun huiswerk. In de tweede klas laten we dit geleidelijk los.

Voor wie daar behoefte aan blijkt te hebben zijn er lessen weerbaarheidstraining en Bewust Omgaan met Faalangst (BOF). Ook wordt er tijdens de mentoruren aandacht gegeven aan onderwerpen als pesten, sociale media en groepsdruk. In de mentorlessen in de onderbouw speelt loopbaanbegeleiding een belangrijke rol.

Kennismaken
Tijdens ons open huis krijgen jij en je ouders een rondleiding in het nieuwe gebouw met onze leerlingen die je van alles vertellen. Je kunt lokalen bekijken en kennismaken met alle nieuwe vakken die je gaat krijgen. Het gebouw is dan nog niet helemaal klaar, maar we willen je vast laten zien waar jij je middelbare schooltijd gaat doorbrengen.


Open huis: vrijdag 19 januari 2018 van 16.00 - 20.00 uur

Landréstraat 150
2551 CA Den Haag
070 368 2743


MARIS ALGEMEEN

Maris College
Het Maris College is een school voor vwo, havo, mavo en vmbo. Bovendien hebben we een zorglocatie waar leerwegondersteunend onderwijs in het vmbo wordt gegeven.

Het Maris College is verdeeld over zes gebouwen. Maris Belgisch Park is de vwo- en havolocatie, Maris Houtrust biedt de mavo en de eerste twee leerjaren havo. Ook kun je hier tweetalig mavo volgen. Op Maris Bohemen zitten leerlingen voor de theoretische, gemengde- en kaderberoepsgerichte leerweg. Maris Statenkwartier is de locatie voor de gemengde- en de kader- en basisberoepsgerichte leerweg. Maris Waldeck biedt de kader- en basisberoepsgerichte leerweg, met een brugperiode van twee jaar. Op Maris Kijkduin wordt leerwegondersteunend onderwijs gegeven voor alle vmbo-leerwegen.

Taal en rekenen centraal
Taal en rekenen krijgen veel aandacht op het Maris College. Daarom is bij ons iedere docent óók taaldocent. Taal speelt bij alles wat je doet een grote rol. In alle vakken - ook wiskunde en geschiedenis - besteden we er aandacht aan. Je leest veel op school, je leert nieuwe woorden gebruiken en je goed uitdrukken, schriftelijk en mondeling. Zodat jij je later in je vervolgstudie en in je werk goed presenteert. Ook rekenen is belangrijk en je hebt het vaker nodig dan je denkt: bij wis- en natuurkunde, maar ook om de oppervlakte van een kamer uit te rekenen, om te kunnen boekhouden of een technisch ontwerp te maken. Je krijgt op het Maris College dus ook nog rekenles. Door alle extra aandacht die we aan deze vakken geven, doen we er alles aan om jou goed te laten presteren.

Thuis op school
Het Maris College heeft gezellige gebouwen, waar je elkaar tegenkomt en leert kennen. Duidelijke regels zorgen voor een plezierige sfeer in school. Dat is nodig omdat we het beste uit jou willen halen. We stimuleren je om, binnen jouw mogelijkheden, een topprestatie te leveren en met het hoogst mogelijke diploma de school te verlaten. Alle locaties zijn goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer. Je fiets staat in een bewaakte fietsenstalling. Je ouders kunnen meedenken over wat we op het Maris College doen en lid worden van de ouderraad. En in de leerlingenraad praat je zelf mee over de school.

Maris Cultuur
Op het Maris College kun je je culturele talenten verdiepen. Zo hebben we een dansgroep, die meedoet aan culturele manifestaties. Tekentalenten kunnen meedoen aan een Masterclass tekenen voor ons stripblad EMSEE. En we houden ieder jaar de Maris Music Awards: een schoolbreed spektakel in het Paard van Troje. Daarnaast organiseren we theaterbezoeken, de cultuurreis, het open podium, Maris Fashion en Your Stage. Op iedere locatie is wel wat te beleven!

Maris Sport
Sport je graag? Dan hebben we je wat te bieden. Zaalvoetbal, zumba of basketbal: het kan allemaal. We hebben zelfs een eigen fitnessruimte op Maris Bohemen. En we hebben SportPlus: extra sportclinics voor sportieve leerlingen waar je na schooltijd aan mee kunt doen.

Reizen, dichtbij en over de grens
In de eerste klas heb je een kennismakingsweek in Nederland. De hogere klassen gaan naar het buitenland: Berlijn, Parijs, Londen of Barcelona bijvoorbeeld.


Welkom
Thuis op school
Opleidingen
T-mavo
Locaties
Open dagen
Aanmelden